Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 13:03:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Viết một bình luận