Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/04/2021 03:42:29

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: chiều – tối sắp xếp (hs rãnh từ 2h->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: