Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 8 Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 13:37:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi
Thời gian: tối t2-t6 từ 7h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 8 Thị trấn Mỹ Phước Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: