Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Lớp 9 Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/12/2020 14:55:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 5 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23456 (sau 19h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Lớp 9 An Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: