Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 14:19:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Rèn Chữ Lớp 1 Tân Phước Khánh Tân Uyên Bình Dương

Viết một bình luận