Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Rèn Chữ Lớp 2 Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 14:48:01

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 3+5 từ 17h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Rèn Chữ Lớp 2 Long Nguyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: