Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Rèn Chữ Lớp Lá Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 06:57:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,4,6 ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Rèn Chữ Lớp Lá Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: