Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Báo Bài Rèn Chữ Lớp Lá Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 20:58:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Báo Bài, Rèn Chữ,
Lớp dạy: Lớp Lá,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: 2 học sinh nam chuẩn bị lên lớp 1
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Báo Bài Rèn Chữ Lớp Lá Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: