Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Cờ Vua Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 10:08:01

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Cờ Vua,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng T7,cn
Thông tin: hs nam, mới bắt đầu học vờ vua
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lạc An, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Cờ Vua Lạc An Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: