Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Cờ Vua Lớp 1 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 16:06:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Cờ Vua,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: sáng t7
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ, biết chơi cờ tướng
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Cờ Vua Lớp 1 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: