Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 02:27:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T3,4 ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học viên nữ 40 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: