Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 06:07:54

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 (14h – 16h)
Thông tin: học viên nam 40t, mới bắt đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: