Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Guitar Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 02:09:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Guitar,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.300.000đ/tháng, 2.000.000
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T246 hoặc T357 (từ 18h, 18h30)
Thông tin: học viên nam, khoảng 40tuổi
Yêu cầu: Nam, SV: 2tr || GV: 3tr3
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Guitar Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: