Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Organ Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 13:35:35

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Organ,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T7, CN (từ 15h trở đi)
Thông tin: học sinh nam 8tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Organ Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: