Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 20:50:34

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t7+CN
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Tương Bình Hiệp Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: