Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Đàn Guitar Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 16:19:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano, Đàn Guitar,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: sắp xếp Sáng -chiều -tối (rãnh cả ngày)
Thông tin: học viên nữ, 48tuổi, đã biết đàn
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Đàn Guitar Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: