Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Lớp 1 Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 11:20:50

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Lớp 1,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: 1b tối cuối tuần +1b Tối sắp xếp (từ 19h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, bé học lớp 1 (bé đã học đàn hơn 2 năm)
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Lớp 1 Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: