Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Lớp 2 Lớp 4 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 20:31:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5 (hè học 17h -19h, vô năm thì học từ 18h-20h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Lớp 2 Lớp 4 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: