Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 18:21:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T246 ( từ 14h đến tối)
Thông tin: Học viên nữ 28 tuổi. Học từ đầu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: