Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 01:09:56

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.400.000đ/tháng, 300.000đ/1buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T23456 (sau 15h30 trở đi), T7+CN (sắp xếp)
Thông tin: học sinh 11 tuổi, bé học đàn từ nhỏ cần học nâng cao lên
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: