Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 15:00:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T7CN (15h – 16h)
Thông tin: học sinh nam 6t, đã biết cơ bản
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: