Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 10:13:40

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T3,5 (17h-18h)
Thông tin: học sinh nữ, 7 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Phú Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: