Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 12:19:36

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T234567 (9h – 17h)
Thông tin: học viên nữ 30t, đã biết sơ sơ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Phú Tân Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: