Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 11:07:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng, 2.500.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (chiều 15h -17h)
Thông tin: học sinh nữ, 8 tuổi
Yêu cầu: Nữ, GV: 2tr5 | SV: 2tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: