Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/05/2021 00:17:33

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối
Thông tin: hs nữ, 11 tuổi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Thái Hòa Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: