Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 17:06:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy:
Mức lương: 700.000đ/tháng, gv = 1tr2
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: chiều t7 hoặc CN
Thông tin: HS nữ, trình độ trung cấp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Thới Hòa Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: