Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 00:50:30

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T234 (17h -18h)
Thông tin: học viên nữ, học từ đầu
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: