Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/11/2020 00:14:36

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 60phút/buổi
Thời gian: T35 (17h30 hoặc 18h)
Thông tin: 2 học sinh nam 7 tuổi, đã học qua 1 năm
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: