Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Đàn Piano Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/11/2020 19:17:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Đàn Piano,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi/tuần- 60 phút/buổi
Thời gian: T23456 (8h-11h)
Thông tin: Học viên Nữ,
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Đàn Piano Thủ Dầu Một Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: