Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Lớp 11 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 11:50:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10, Lớp 11,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5 (9h-11h)
Thông tin: 2 học sinh nữ, trường Nguyễn Du
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 Lớp 11 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: