Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 21:16:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 800.000đ/tháng, giáo viên 1.000.000
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T6 (19-21h)
Thông tin: học sinh nữ, trường marie curie
Yêu cầu: Nữ, sv: 800k // gv 1tr
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: