Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 10 Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 22:20:26

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T35 (9h -11h)
Thông tin: học sinh nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 10 Định Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: