Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 09:59:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx sau 17h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Minh Tân Dầu Tiếng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: