Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Xã Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 22:49:41

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn: Tối T2345 + T6 (chiều 14h-16h) + sáng T7, CN
Thông tin: học sinh nam, học chậm
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: