Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 23:22:48

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nữ trường Lê Qúy Đôn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: