Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 26/12/2020 04:41:27

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, 1.800.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T4, CN (từ 14h)
Thông tin: học sinh nam,trường Thực Hành Sài Gòn
Yêu cầu: Nam/Nữ, SV: 1tr2 (dạy 120phút) | GV: 1tr8 (dạy 90phút)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: