Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 11 Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 00:24:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, sv=1tr
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều sx từ 15h
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 11 Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Viết một bình luận