Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Xã Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 19:14:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3 (17h30 -19h30), CN (từ 17h hoặc 17h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn du
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: