Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Xã Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 24/12/2020 12:48:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Rãnh T4 (13h-15h), T7(13h30-15h, 18h-19h30)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: