Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 12/05/2021 23:56:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối sx
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: