Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 15/06/2021 07:55:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối 3.5.7 sau 18h
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Ôn Thi Đại Học An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: