Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/05/2021 13:41:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t2+6
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 An Phú Thuận An Bình Dương

Viết một bình luận