Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 17:03:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2, CN (từ chiều đến tối)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hoàng Hoa Thám
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Dạy lâu dài
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: