Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 11:40:09

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với học sinh (trừ tối T246)
Thông tin: học sinh nam, trường Gia định
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: