Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 12 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/05/2021 12:20:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: tối 246
Thông tin: 2 hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 12 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: