Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 8 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 20:21:30

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T5 (18h – 20h)
Thông tin: Học sinh nữ, trường Phạm văn chiêu
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 8 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: