Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 9 Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 04:47:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi
Thời gian: chiều CN từ 16h-17h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 9 An Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: