Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Lớp 9 Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 14:51:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sáng CN (9h – 10h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Đồng Khởi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, Phí 200k
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Lớp 9 Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: