Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Lớp 12 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 00:57:31

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 ( 17h – 21h )
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Lớp 12 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: