Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 06:30:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều Sắp xếp (14h -15h30)
Thông tin: học viên nữ, 31 tuổi
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: